Nord i Sør

Nord i Sør

«Nord i Sør» samler hvert år flere hundre engasjerte personer fra nærings- og samfunnslivet i nord, og utgjør slik en helt unik arena for å nå noen av de meste sentrale beslutningstakere og aktører fra Nordland, Troms og Finnmark. Tradisjonelt er det også bredt fremmøte politisk, inkludert fra regjeringen.

Konferansen er et internt fellesskapsprosjekt i regi av NHO Nordland og NHO Arktis (Troms, Finnmark og Svalbard), i samarbeid med Sjømat Norge, NHO Reiseliv Nord-Norge, Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) i Nord-Norge samt Offshore Norge.

Andre arrangementer

Sosiale medier

Følg oss på sosiale medier for å få siste nytt fra våre jobber,

Bærekraft

I VICAN jobber vi etter prinsippet “Flere inntrykk og mindre avtrykk”.
Vær trygg på at vi tar vårt ansvar seriøst når det kommer til å skape
opplevelser både i dag, men også for framtiden.