REFERANSEPROSJEKTER

SMAK Nordnorsk Matfestival

 

SMAK Nordnorsk Matfestival ble arrangert for første gang i september 2013. Dette er et årlig arrangement som arrangeres i Tromsø i uke 38, fredag og lørdag. SMAK har nesten 70 000 besøkende (2019) og 76 utstillere (2019). Dette bildet er tatt fra Storgata i Tromsø mens SMAK-festivalen pågår.

Vår jobb i forbindelse med SMAK

 

VICAN har ansvaret for prosjektledelsen for hele SMAK-festivalen. Denne oppgaven betyr koordinering og sammensetting av utstiller. Vi tar hånd om kontrakter og økonomistyringen for festivalen og vi planlegger og tilrettelegger alle arrangement gjennom hele uka. VICAN er også bidragsyter i videreutviklingen av SMAK Nordnorsk Matfestival.

 

Photo: Jamie Michael Bivard/SMAK Nordnorsk matfestival 2019.

Arrangement

 

SMAK er for alle, store og små, turister og fastboende. Festivalen er en tilrettelagt arena for å smake nye smaker og en fantastisk arena for den store matopplevelsen. Kultur og matkultur går hånd i hånd og kulturelle bidrag er flotte innslag i den kulinariske reisen. Du er hjertelig velkommen til å bli med på neste utgave av SMAK-festivalen.

 

Photo: Jamie Michael Bivard/SMAK Nordnorsk matfestival 2019.

Tromsø Havn, PROSTNESET

Åpning av ny havn må gjøres med bravur!

VICAN fikk oppdraget med å bistå Tromsø Havn til å lage offisiell  åpning av Prostneset – den nye havna til Tromsø 22.juni 2018.

Havna hadde vært under planlegging i totalt 20 år, og da var det viktig for kunden at åpningen var en storslått åpning for hele Tromsøs befolkning. Noe for alle, og med bravur. VICAN jobbet tett sammen med Tromsø Havn for å finne alle de riktige elementene til deres åpning.

Logistikk

Naturlig flyt og logistikk av både mennesker og aktiviteter er noe man må ta høyde for på arrangementer. Under åpningen av Havneterminalen fikk vi gleden av å koordinere en spennende begivenhet fylt med aktiviteter til alle aldersgrupper fra 05:00 om morgenen og til nattens siste timer.

Folkefest

Det er gledelig for både store og små når Tromsø turnforening og Tromsø Tamburene pryder uteområdet med vimpler og klær i Prostnesets eget design. Det skapes folkefest og lokalt engasjement når lokalsamfunnets egne lag og foreninger står på agendaen. Tromsø Havn viser frem det beste byen har å by på.

Agenda Nord-Norge

Når en av Nord-Norges største konferanser skal gjennomføres, er planlegging og avvikling av konferansen viktig.

VICAN har vært produsent av konferansen siden oppstarten i 2014. I 2019 var vi med for sjette gang. Agenda Nord-Norge flytter seg til en ny nordnorsk by hvert år. Det er en spennende utfordring hvor vi prøver å kjøpe våre tjenester lokalt. På denne måten blir vi kjent med og får jobbet med teknikere og andre fagpersoner fra hele landsdelen. Det kommer alle våre kunder til gode.

 

Photo: Michael Ulriksen/Agenda Nord-Norge 2019.

Sceneoppsett

Det visuelle er alltid viktig for oss. Når en konferanse pågår over flere dager må også sceneoppsett kunne varieres, og i noen tilfeller bygges fra bunnen av. Under Agenda Nord-Norge 2019 var scenen 18m bred og med buet front. Et industrilokale ble gjort om til et konferanselokale med amfi og praktisk servering/mingleområdet.

 

Photo: Esben Holm/Agenda Nord-Norge 2019.

Full sal

Agenda Nord-Norge samler hvert år politikere, næringsliv og akademia i Nord-Norge for å bidra til at landsdelen løftes mot nye høyder gjennom diskusjon, kunnskapsdeling og nettverksbygging.

På konferansen er det mange hensyn å ta. Som for eksempel sikkerhet, programtider, at pauser er så lang som nødvendig etter antall deltakere og at alle i salen hører det som skjer på scenen like godt.

Med VICAN i produksjon blir alt dette ivaretatt, slik at oppdragsgiveren kan bruke sin tid på andre ting.

 

Photo: Michael Ulriksen/Agenda Nord-Norge 2019.

Arctic Frontiers

 

Arctic Frontiers er en av Norges største konferanser, om ikke den aller største. Hvert år trekker den flere tusen mennesker til Tromsø en uke i januar.

Konferansen er internasjonal, og har fokus på miljø og bærekraftig utvikling i Arktis.

Arctic Frontiers bringer forskere, politikere og næringsliv sammen for å skape et bedre grunnlag for beslutninger og bærekraftig økonomisk utvikling i Arktis.

Produksjon

 

Arctic Frontiers er en stor konferanse med en krevende produksjon. Her bruker vi all vår kompetanse for å lage en kunnskapsarena som tilfredsstiller våre oppdragsgivere og de nasjonale og internasjonale gjestene på konferansen.

Vi har fleksible påmelding- og betalingssystemer som kan tilpasses våre kunders behov, både enkle og komplekse.

 

Photo: Alberto Grohovaz/Arctic Frontiers 2019.

Sosialt

 

Nesten like viktig som det faglige innhold i en konferansen, er det sosiale og rammene rundt. På en stor internasjonal konferanse er det viktig at alle kan finne arenaer de trives på.

 

Photo: Alberto Grohovaz/Arctic Frontiers 2019.

DGTL

 

VICAN produserer mange spennende konferanser året gjennom for andre, men av og til oppdager vi et hull i markedet. Hull som vi tenker vi kan og vil gjøre noe med.

DGTL er en slik konferanse. Det var få konferanser om digital markedsføring i Nord-Norge. Vi gikk ut, fant samarbeidspartnere og laget DGTL, Nord-Norges største konferanse om digital markedsføring.

Innhold

 

DGTL er et samarbeid mellom iNord, iTromsø og VICAN, der alle parter jobber tett sammen om innhold, oppbygging og markedsføring. Vi sitter alle på ulik kompetanse og vi jobber med det vi kan best. I DGTL er vårt bidrag i hovedsak økonomistyring, innhold i programmet og selve gjennomføringen på konferansedagen.

DGTL-dagen er delt i to. Del 1, før lunsj, foregår i plenum, og del 2 etter lunsj, er delt i 3 deler med miniseminar og workshop. Dette er en konferanse som dekker behovet til den profesjonelle markedsfører og til den som jobber med facebooksiden til den lille butikken på hjørnet.

Foredragsholdere

 

DGTL har en god miks mellom nasjonale og regionale foredragsholdere. Når ulike bedrifter, med ulike behov, sitter i programkomiteen, blir programmet speilet av det. Noe for enhver.

VICAN er også med i programmeringen. Vi gjør dette for DGTL, men også for andre oppdragsgivere som ønsker bistand og innspill til planleggingen av sin konferanse.

Kontakt oss

Send oss en e-post så følger vi deg opp asap!