Satser på arrangementturisme!

I 2023 gikk VICAN i partnerskap med flere aktører om etablering av Eventify as, et selskap som skal jobbe med arrangementturisme i Norge.

“Vi har sett potensialet i arrangementturisme lenge. Spesielt når nasjonale og internasjonale fagmiljøer samles, blir de gjerne 3-4 dager på en destinasjon og vil gjerne oppleve destinasjonen. Noen benytter seg av det tilbudet som er i byen, men vi ser at når vi tilrettelegger sosiale aktiviteter for deltakere med fokus på deres interesser, felleskap og det beste byen har å by på, så øker det også attraktiviteten i å delta på selveste arrangementet” – sier Natalie Lorentzen, Byråleder i VICAN as

“Vi lager om lag 30 arrangement i året og fant ut at vi vil satse på denne tjenesten, både for våre kunder og ikke minst gjøre tjenesten tilgjengelig for alle som jobber med arrangement eller fasilitering av arrangement. Derfor etablerte vi Eventify. Her er det produktutvikling og opplevelsesdesign med unik målgruppeforståelse som står sentralt i fokus. Vår jobb er å hjelpe arrangører å deres arangement med å øke verdien for deltakere”

Arrangementturister er ikke som andre turister

Lena Nøstdahl, daglig leder i Eventify har lang fartstid i reiselivsbransjen. “Arrangementturister er ikke som andre turister og vi skal utvikle unike opplevelsespakker for arrangementsturister med særlig fokus på fellesskap og tilhørighet, lokal forankring og destinasjonenes særpreg”.

Eventify jobber for å utvikle arrangementsturisme og ønsker å skape positive ringvirkninger lokalt. Dette gjøre vi med å skape flere gode opplevelser, styrke attraksjonskraften til våre samarbeidspartnere og bidra til å øke verdiskapingen lokalt hos våre samarbeidspartnere. 

Vi brenner for å skape opplevelser som beriker og relasjoner som varer. Våre opplevelser er eksklusiv og kun tilgjengelig for deltagere på gitt arrangement. Dette gjør at deltagerne kan være trygg på at de møter andre de har noe til felles med. Vår hemmelige ingrediens ligger i kunnskapen om hvordan sette sammen unike opplevelseskombinasjoner. Det er omsorgen for helheten som skaper magiske øyeblikk.

Vår lokale ekspertise, solide erfaring og brennende engasjement for å skape uforglemmelige opplevelser styrker attraksjonskraften for arrangementet og forsterker opplevelsen for deltagerne. Vi tar arrangement fra “bra” til “uforglemmelig” gjennom å skreddersy attraktive og relevante opplevelsespakker rundt arrangement.

Les mer om Eventify