Foto: Tuomo Lindfors

Velkommen til Samvalgskonferansen!

Samvalg står sentralt i pasientens helsetjeneste og hjelper pasienten å ta gode valg sammen med sin behandler. Hvordan påvirker samvalg lege- og pasientrollen, og hva er god pasientkommunikasjon i samvalgets tidsalder?

Deltakelse på Samvalgskonferansen gir 13 godkjente kurstimer for psykologer, samfunnsmedisinere, sykepleiere, ergoterapeuter og fysioterapeuter, og 10 godkjente kurspoeng for allmennmedisinere.

Vi håper å se deg i Tromsø i juni!

helse-nord-enda-mindre
unn-logo-enda-mindre
Kontakt oss

Send oss en e-post så følger vi deg opp asap!