Reistadkonferansen 4.april

TORSDAG 4. APRIL - 09:00-14:00 KUNNSKAPSPARKEN PÅ FINNSNES

Hvor går veien videre for Midt-Troms?

Midt-Tromsrådet la i desember 2023 fram Regionalnæringsplan for Midt-Troms 2024-2028. PåReistadkonferansen i april 2023 gav deltakerne innspilltil dette strategiarbeidet. På konferansen 4. april 2024,skal vi diskutere hvordan kommunene og næringslivetkan arbeide sammen for å nå målene i planen.Hovedsatsingsområdene i Regional næringsplan forMidt-Troms 2024-2028 er: Attraktivitet, Næringsliv,Forsvar, Sjømat, Reiseliv, Landbruk og Kompetanse.

På Reistadkonferansen 2024 stiller vi følgendespørsmål:

  • Det er krig i Europa og Norges ruster opp. Hva betyrdet nye trusselbildet for forsvaret og næringslivet iMidt-Troms? 
  • Uten folk blir det ingen utvikling. Hva gjørnæringslivet og kommunene for å gjøre det attraktivt å bo og arbeide i vår region?


4. april 2024 samler vi privat og offentlig sektor til viktige diskusjoner om veien videre for Midt-Troms. 

Pris: 350,-

Program for dagen:

08:00 Registrering

09:00 Velkommen v/konferansier Geir Håvard Hanssen

09:05 Velkommen til Reistadløpet 2024, Jørn Erik Berntsen

09:15 Presentasjon av næringsplanen, Martin Nymo

09:30 Geopolitikkens betydning for næringslivets kobling til Forsvaret – en mulighet til felles beste? – Leif Petter Sommerseth, Forsvarskoordinator – Bernt Lockert, Logistikk sjef – Nils-Ole Foshaug, Stortingrepresentant

10:10 Panelsamtale med ordførere

10:30 Pause / Koblingstid

10:50 Brødrene Karlsen som samfunnsbygger. Utfordringer og muligheter i sjømatnæringen – Brynjar Andersen, Chief strategy officer i Br.Karlsen Group

11:05 Et attraktivt Midt-Troms.

  • Hvordan sikre at folk ønsker å bli boende i Midt-Troms? Hvordan er den demografiske utviklingen i Nord-Norge. og hvorfor velger folk å flytte på seg? – Siri Lund, Sparebank 1 Nord-Norge
  • Taper vi vekst fordi for mange flytter ut av regionen? – Louis Edvardsen, Midt-Tromsrådet.
  • Panelsamtale: Hva er viktig for å trives i Midt-Troms? – Erlend Lian, Rannveig Vik Haug, Krister Skallebø, Rikke Steiro


11:50
Lunsj

12:30 Gruppearbeid

  • Tema 1: Hva kan næringslivet gjøre for å øke salget til Forsvaret?
  • Tema 2: Hva gjør vi for at flere skal ønske å bli boende i Midt-Troms?

13:30 Pause/Koblingstid

13:45 Presentasjon av gruppearbeid og oppsummering

14:15 Vel hjem!

 

Hold deg oppdatert på konferansen

* Må fylles ut
Epost

Andre arrangementer

Sosiale medier

Følg oss på sosiale medier for å få siste nytt fra våre jobber,

Bærekraft

I VICAN jobber vi etter prinsippet “Flere inntrykk og mindre avtrykk”.
Vær trygg på at vi tar vårt ansvar seriøst når det kommer til å skape
opplevelser både i dag, men også for framtiden.