Torsdag 30. mars inviterer Midt-Troms Regionråd, Sparebank1 Nord-Norge, Troms Kraft, og Reistadløpet til Reistadkonferansen i Kunnskapsparken på Finnsnes.

Konferansen er et næringspolitisk verksted hvor næringsliv, samfunnsliv og offentlig sektor arbeider sammen for å realisere utviklingsmulighetene i Midt-Troms frem mot 2030.

Tid:
08.30 – 15.50
Dato:
 
Torsdag 30. mars
Sted: 
Kunnskapsparken på Finnsnes

Pris: 
300,-

På konferansen skal vi lytte til erfaringer og faglige innspill, og gjennomføre en arbeidsøkt hvor vi diskuterer løsninger for regionen.

Midt-Troms Regionråd har gjennom Regional Næringsplan for Midt-Troms som mål å skape vekst i Midt-Troms gjennom:

  1. Å forene kreftene i regionen og hente ut det store potensialet innenfor de definerte satsingsområdene sjømat, reiseliv og forsvar
  2. Å bygge et attraktivt og sterkt bo- og arbeidsmarked mellom byene nord (Tromsø) og sør i fylket (Harstad/Narvik).


Nå skal den regionale næringsplanen revideres, og på Reistadkonferansen berører vi spørsmål som vil stå sentralt i den kommende planperioden:

  • Midt-Troms har store muligheter for industriutvikling, men tilgang på kraft er en utfordring. Hva kan vi gjøre med dette?
  • Det grønne skiftet gir store utviklingsmuligheter, men stiller også krav om betydelige klimakutt. Hvordan skal næringslivet i Midt-Troms møte det grønne skiftet, og hva betyr økte krav for din virksomhet?
  • Reistadløpet vokser og setter Midt-Troms på kartet ute i Europa, men samarbeidet med annet reiseliv kan bli bedre. Hvordan ønsker vi at veksten i reiselivet i Midt-Troms skal være, og hvordan kan samarbeidet mellom opplevelsesbedriftene og de store arrangementene styrkes?

 

Næringspolitisk verksted
Reistadkonferansen skiller seg fra de tradisjonelle konferansene du har deltatt på tidligere. Vi inviterer til et næringspolitisk verksted hvor vi samler politikk, næringsliv og samfunnsliv for å finne løsninger som styrker næringsutviklingen i Midt-Troms. Konferansen starter med en innledende oppspillsfase som gir innblikk i de mulighetsrommene vi skal diskutere. Lunsjen er en koblingsarena som gir godt rom for å bli kjent med aktørene på tvers av kommuner og sektorer. Siste del av konferansen består av to parallelle sesjoner, hvor vi sammen diskuterer tiltak som kan styrke næringsutviklingen i vår region.

Reistadkonferansen skal bidra til at vi sammen konkretiserer mål og tiltak som politikerne våre kan arbeide for å realisere. I tillegg skal vi inspirere! Vi håper du har lyst til å delta.

Hvem kan bli med?

Reistadkonferansen er et verksted hvor politikere, næringsliv, samfunnsliv, stat og kommuner i Midt-Troms deltar. Om du har lyst til å påvirke utviklingen i vår region bør du få med deg dette.

Tid og Sted:
Torsdag 30. mars i Kunnskapsparken på Finnsnes

Pris:
300,-

Hold meg oppdatert på Reistadkonferansen

[program]

Andre arrangementer

Sosiale medier

Følg oss på sosiale medier for å få siste nytt fra våre jobber,

Bærekraft

I VICAN jobber vi etter prinsippet “Flere inntrykk og mindre avtrykk”.
Vær trygg på at vi tar vårt ansvar seriøst når det kommer til å skape
Opplevelser både i dag, men også for framtiden.