Siri Spillum

Siri Spillum er genuint opptatt av å gjøre oss bevisst på egen atferd, slik at vi kan leve det livet vi ønsker oss. Dette er selve drivkraften i henne som foredragsholder, Coach, rådgiver og kursholder.

Siri har gitt ut to bøker, "Bryt mønstre" og "Tenn gnisten - lev bedre!". I tillegg skriver hun for magasiner og er en kjent stemme fra radionen, hvor hun ofte intervjues om hvordan vi kan ta bedre valg og finne riktig retning i livet.

 

Noen av foredragene

Tenn gnisten - lev bedre!

Bli inspirert til å leve et rikere liv! Ønsk deg fornyelse, ta tak og tenn den etterlengtede gnisten. Ved å bruke konkrete eksempler og personlige historier viser hun hvordan påvirkninger fra omgivelsene, overveldende følelser og uheldige valg kan hindre deg i å leve best mulig.

Ved hjelp av bevistgjøring, positive handlinger og litt hverdagsmagi vil du raskt finne den gode flyten.

Tid: 1-3 timer

 

De gode kundemøtene

Gode kundemøter handler om å se kundene og mulighetene. Det handler om å føle seg trygg i selgerrollen og jobbe bevist og målrettet i salgsprosessen. Det handler også om å legge til rette for gode kundemøter ved å se på butikken som et medium.

Tid: 1-3 timer (leveres også som kursdag)

 

Motivasjon og arbeidsglede

Uansett hva man vil oppnå, så er motivasjon selve drivkraften i et hvert prosjekt. Hva som er fokusområde kan være så mangt. Med motiverte medarbeidere blir jobben gjort med engasjement og arbeidsglede. Foredraget søker å svare på følgende spørsmål: hva skal til for å endre atferd for den enkelte og for organisasjonen?

Fokus 1: Bedriftens verdier oversatt til handling. Verdiene er selve ryggraden i oss alle, også bedriften

Fokus 2: Coachende lederstil, motiverer til egeninnsats

Fokus 3: Hvordan skape de gode kundemøtene

Fokus 4: Kommunikasjon, det viktigste i kommunikasjon er å høre det som ikke sies

Tid: 1-3 timer

 

En butikkleder som kan motivere sitt team er gull verdt!

Foredraget setter fokus på lederens rolle og betydning i teamet. Hvilken leder vil du være, og hva skal til for å utvikle og vokse med rollen. Å være tydelig og målrettet gjør at de ansatte blir trygge og får den arbeidsro som de trenger for å gjøre en god jobb. Hva skal til for å endre stagnasjon og lite arbeidslyst til ønske om utvikling og egeninnsats? Altså målrettet endring av fokus, en mer coachende tilnærming i lederskapet.

Tid: 1-3 timer (leveres også som kursdag)

Foredrag designes og tilpasses etter den enkelte bedrifts behov og ønske og hvert foredrag er unikt.

Send forespørsel