Hjem -> Kategori: Kick - off

Kick - off

Du må forankre hvor du skal!

Lag en samlingsarena hvor forankring av en visjon, veivalg eller et prosjekt settes i fokus i hele organisasjonen.

Vi vil hjelpe deg med å organisere en samlingsarena som virkelig gir fotavtrykk.

Forestill deg en konferanse / kick-off hvor store tanker og planer er presentert av ledelsen og deltakerne returnerer hjem med en følelse av dypere engasjement og med velbegrunnede beslutninger. Vi kan ta vare på alle aspekter av denne samlingen ved å fokusere på å skape gjennomtenkt flyt av oppgaver, minneverdige aktiviteter og mye sosial utveksling og nettverksbygging.

Vi tror at en samling / kick-off kan være en kreativ kilde til mobilitet og interaktivitet – ofte med hyppige innslag av diskusjon og engasjement.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende idedugnad. Vi byr gjerne på oss selv!

 


Send forespørsel