Hjem -> Kategori: Konferanse

Konferanse

Konferanse som huskes!

Vi er en av de få, om ikke den eneste aktøren i Norge som har spesialisert oss på faglige konferanser og tar på oss jobben fra idéutvikling til gjennomføring. Dette kan vi bidra med:

 

Idéutvikling

For å få til en godt komponert faglig samling/konferanse krever det at man har et konsept som signaliserer nytteverdien for deltakerne.

Vi kan bidra med å utvikle konseptet med utgangspunkt i tre viktige spørsmål:

  • Hvorfor arrangerer vi konferansen, hva er formålet?
  • Hvem er denne konferansen for, hvem er målgruppen?
  • Hva er nytteverdien for oss som arrangerer dette, hva er motivasjonen?

 

Kommunikasjon

Vi legger vekt på å utvikle en kommunikasjon som oppleves unik, helhetlig og personlig engasjerende for den enkelte deltaker.

 

Faglig program

Et godt faglig program er som et velorganisert orkester. For å lykkes med det er det noen nøkkelfaktorer som må være til stede: 

  • En rød tråd som går gjennom hele programmet
  • God balanse mellom kunnskap og inspirasjon
  • God balanse mellom teori og praksis (forskning og erfaring)
  • Foredragsholderne må ha evne til å formidle kunnskapen på en god måte
  • Gode læringsforhold
  • Tilrettelegging for nettverksbygging og pleie av eksisterende nettverk

Vi er en god sparringspartner i utvikling av faglig program og tar oss av alt det praktiske knyttet til foredragshodere.

 

Sosialt program

For de fleste konferansedeltagerne er nettverksbygging en viktig motivasjonsfaktor for å delta på konferansen. Det betyr at det sosiale programmet er vel så viktig som det faglige.

Vi kan bidra med å komponere sammen ett program som legger til rette for å stifte nye bekjentskaper og pleie det eksisterende nettverket.


Markedsføring og salg

TID er blitt vår største mangelvare. Det betyr at vi er veldig selektiv med fokus på hva vi bruker tiden vår på. Det er mange som konkurrerer om denne tiden og vi kan bidra med at din invitasjon/konferanse får den oppmerksomheten den fortjener.

Hvis du arrangerer en åpen konferanse, kan vi bidra med et profesjonelt salgsapparat.

 

Prosjektledelse

Å lage et lite eller et stort arrangement er veldig tidskrevende. Ofte er man satt til denne oppgaven ved siden av den vanlige jobben. Dette kan bli stressende og en lite behagelig opplevelse.

Det er mange mennesker å forholde seg til. For å nevne noen: foredragsholdere, reisebyråene, hotellene, restaurantene, reklamebyråene, deltakere etc.

 

Vi bidrar med å håndtere alt det praktiske rundt arrangementet, slik at du kan bruke tiden din på morsommere ting!

 


Send forespørsel